Vilkår og Betingelser

KURS-/NETTKURS: 

Ved påmelding til en av mine kurs -  Jeg gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger er bindende og du er sikret plass når du har betalt inn påmeldingsavgiften. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura.

Avmeldingsgebyr - gjelder ved fast oppført dato fra kursleder i klinikk, ikke kurs som avtales ved kort avgjørelse:

2 mnd. før kursdag 50% av beløp tilbakebetaling

1.mnd. før kursdag 25% tilbakebetaling

Avmelding mindre enn 2 uker før kursdag 0% tilbakebetaling.

 

- Gjelder alle kurs hos Bellas Beauty klinikk:

- Ingen unntak: ved unnlatelse av betaling vil den sendes direkte til inkasso. 

Ved direkte påmelding via vår side, må du være 100% sikker da som skrevet øverst at alle påmeldinger er bindende og kursavgift må betales inn - og i sin helhet.

At du har lest all informasjon, usikker skriv inn til klinikken .

Det er 18 års aldersgrense, under dette må klinikken ha godkjent skriv av foresatt/Verge. 

BETALING: 

Hele kursavgiften må betales i sin helhet før kurset dato. * Det er mulig å få delt opp kursavgift dette må gjøres i forkant av påmelding, men hele kursavgiften skal være innbetalt før kursdag.  

Det vil bli tilsendt faktura fra de opplysninger du har sendt til meg - Sørg for at det er riktig oppført.  - Privat eller firma. 

 

Betingelser for bruk av kurs innhold

Du kjøper tilgang til kurs innhold i kursperioden. Bellas Beauty Klinikks Kursmaterialet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke Kursmaterialene som er tilgjengelig tilsendt på en måte som utgjør en krenkelse av Bellas Beauty Klinikk, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Bellas Beauty Klinikk.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge noe du har blitt tilsendt fra Bellas Beauty Klinkk.

Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Ved registrering vil du motta bekreftelse på kurs.

Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, vil en egen kurspris måtte kjøpes for hver deltaker.

Taushetserklæring

Alt av Bellas Beauty Klinikks kurs,- innhold holdes konfidensielt. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra mine kurs og oppgaver.

____________________________________________________________